Instytucja komornika sądowego mało komu kojarzy się pozytywnie. Wyjątek mogą stanowić osoby, które dzięki tym urzędnikom odzyskały zaległe należności. Jaką funkcję w systemie prawnym spełnia komornik sądowy i na jakiej podstawie działa?

Kto to jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest to osoba publiczna, której urząd został stworzony przy sądach rejonowych. Urzędnik ten nie jest ograniczony żadnym konkretnym rewirem i na podstawie szczegółowych przepisów polskiego prawa swoje obowiązki może wykonywać na terenie całego kraju.

Na jakiej podstawie komornik sądowy prowadzi egzekucje komornicze?

Aby móc ubiegać się o zwrot należności, w pierwszej kolejności należy złożyć sprawę do sądu, który wyda orzeczenie w danej sprawie. Jeżeli orzeczenie będzie posiadało klauzulę wykonalności, to należy je złożyć wraz z wnioskiem o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Miejscem w którym należy złożyć wymagane prawem dokumenty jest kancelaria komornicza.

Jakie obowiązki ma osoba składająca wniosek o rozpoczęcie egzekucji komorniczej?

W trosce o szybkie i sprawne przeprowadzenie egzekucji komorniczej, osoba która składa wniosek o jej rozpoczęcie, powinna dostarczyć komornikowi jak najwięcej informacji dotyczących dłużnika. Mogą to być na przykład dane na temat aktualnego miejsca pobytu takiej osoby czy ostatnie miejsce jej zatrudnienia. Dostarczenie wartościowych danych znacznie skróci czas odzyskiwania należności.

W jaki sposób działa komornik sądowy?

Komornik sądowy posiadający tytuł do windykacji należności może działać na kilku płaszczyznach. Zazwyczaj w pierwszej kolejności zwraca się on do banków z zapytaniem czy dana osoba posiada jakieś oszczędności. Jeżeli tak jest, to aktywa finansowe ulegają zajęciu. Jeżeli brak jest oszczędności, wówczas poszukuje się innych źródeł – może to być nadpłacony podatek dochodowy lub bieżące wpływy wynikające ze stosunku pracy. W ostatniej kolejności pod młotek idą nieruchomości i ruchomości jakie posiada dłużnik. Przed komornikiem nie ma ratunku – jedyną możliwością jest pozbycie się wszystkich oszczędności i ruchomości. O wiele lepiej zadbać o to, aby nie mieć żadnych przedawnionych zobowiązań finansowych i nie musieć martwić się o wizytę komornika.