Liczba sytuacji, w którym pomoc notariusza jest absolutnie niezbędna jest bardzo duża. Na czym konkretnie polega jednak jego pomoc? Jakie ma on uprawnienia i do czego właściwie jest potrzebny? Warto to wiedzieć, aby sprawnie poradzić sobie w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów natury prawnej.

Rola notariusza w nadawaniu dokumentom ważności

Niewątpliwie, właśnie z nadawaniem ważności wszelkiego rodzaju dokumentom kojarzy się większości ludzi praca notariusza. Oczywiście, to nie wszystko czym się on zajmuje, jednak rzeczywiście, wydaje się, że większość zadań właśnie na tym polega.

Nadawanie ważności profesjonalnie nazywa się sporządzaniem aktu prawnego. Przykładowo, można spisać umowę sprzedaży nieruchomości bez obecności notariusza, jednak aktem prawnym będzie jedynie wtedy, jeśli notariusz weźmie w tym wydarzeniu czynny udział.

Sprzedaż domu lub działki – do czego potrzebny jest notariusz?

Jak już wspomniano, często notariusz w mieście Katowice okazuje się bardzo potrzebny, kiedy dochodzi do transakcji dotyczącej nieruchomości. Czy to dom, garaż czy działka, trzeba zawsze podpisać umowę. Dobrze, jeśli konstruuje ją notariusz, gdyż wtedy nie zawiera ona błędów. Jest to bardzo ważne, aby umowy dotyczące większych transakcji był napisane bardzo dokładnie, bez żadnych błędów. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, że możliwych będzie nawet kilka interpretacji umowy. W takiej sytuacji niewiele brakuje do prawdziwej awantury między stronami, która może skończyć się w sądzie.

Warto jednak zauważyć, notariusz ma też dodatkowe zadanie, kiedy klienci zwracają się do niego z pomocą w zrealizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości. Rzecz w tym, że sprzedaż należy odnotować księdze wieczystej. Nie ma wątpliwości, że to właśnie notariusz powinien się tym zająć.

Realizacja spadku u notariusza w Katowicach

Mało kto wciąż wie, że kiedy ktoś umiera, można również u notariusza przeprowadzić od początku do końca sprawę spadkową, informacja o sprawach spadkowych na http://www.notariusz-silesia.pl/. Prawnik pełniący funkcję notariusza ma bowiem odpowiednie uprawnienia do tego, aby spisać akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to akt notarialny określający komu należy się odziedziczony majątek, jak również kogo zmarły wskazał do spłaty swoich zobowiązań. Dokument ten jest przygotowywany przez notariusza w oparciu o pozostawiony testament. Niemniej jednak, nie każdy zostawia testament. Jeśli go nie ma, notariusz bierze pod uwagę przepisy prawne określające komu w poszczególnych sytuacjach należy się spadek, kto jest głównym spadkobiercą, a kto może się ubiegać co najwyżej o przyznanie części majątku.