Na ogólne pytanie dotyczące tego czym zajmuje się komornik sądowy większość osób poniekąd prawidłowo odpowie, że ściąganiem należności finansowych od dłużników. Jeżeli jednak chodzi o szczegóły dotyczące działalności jaką podejmuje kancelaria komornicza, to zakres wiedzy Polaków jest już znacznie bardziej ubogi. Jakie uprawnienia i obowiązki ma komornik oraz kto może nim zostać?

Kto może być komornikiem?

Ustawa z 1997 roku o komornikach i egzekucji, w sposób bardzo klarowny określa to, kto może w naszym kraju zostać komornikiem, o ustawie można przeczytać na stronie: http://komornikgdansk-michalski.pl/. Osoba taka musi przede wszystkim móc wylegitymować się polskim obywatelstwem oraz musi posiadać pełnię praw publicznych. Ponadto przepisami prawa wymagana jest między innymi nieposzlakowana opinia czy dobry stan zdrowia kandydata. Niezbędne jest również zdobycie odpowiedniego wykształcenia, na które składają się między innymi magisterskie studia prawnicze, aplikacja komornicza, egzamin komorniczy zaliczony pozytywnie oraz asesura trwająca dwa lata.

Jaki jest zakres działalności komornika?

Wspomniane wyżej przepisy prawne również dokładnie wskazują na zakres czynności jakie może wykonywać komornik sądowy. Funkcjonariusz publiczny zatrudniony w kancelarii komorniczej działającej przy sądzie rejonowym może między innymi: wykonywać orzeczenia wydane przez sądy w zakresie spraw o roszczenia pieniężne, wykonywać inne tytuły wykonawcze jakie zostały szczegółowo określone w odrębnych przepisach. W zakres obowiązków komornika wchodzi również doręczanie zawiadomień czy sporządzanie protokołu stanu faktycznego. Co ważne, przepisy prawne dają wierzycielowi dowolność w zakresie wyboru komornika sądowego. Osoby pracujące jako komornicy sądowi nie są bowiem związani rejonem przy wykonywaniu swoich obowiązków.

Do czego prawo ma wierzyciel podczas postępowania egzekucyjnego?

Przede wszystkim każdy wierzyciel, który złoży stosowny akt o wszczęcie procedury egzekucyjnej ma prawo do rzetelnej informacji dotyczącej przebiegu postępowania. Może on również otrzymywać kopie wszystkich akt jakie włączone są do sprawy. Postępowanie egzekucyjne w skomplikowanych sprawach może niekiedy trwać latami – dobrą praktyką jest poinformowanie komornika o wszystkich znanych i istotnych faktach z życia dłużnika.