Zawód księgowego można zaliczyć do zawodów zaufania publicznego. Klienci biur rachunkowych powinni mieć pełne zaufanie do swoich księgowych. Dzięki temu mają pewność, że powierzone im zadania będą wykonywane w sposób rzetelny i profesjonalny.

Trzeba mieć również na uwadze to, że biuro rachunkowe wchodzi w posiadanie bardzo poufnych danych swoich Klientów. Alternatywą dla usług księgowych może być doradztwo podatkowe. Na bardzo wielu różnych płaszczyznach zawody te pokrywają się wzajemnie. Ogólnie rzecz biorąc praca księgowego polega na przyjmowaniu dokumentów księgowych, sprawdzaniu ich poprawności, a następnie ich rozliczaniu zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym. Zakres usług doradcy podatkowego jest jednak nieco większy. Doradca podatkowy posiada bowiem również uprawnienia do udzielenia płatnikom porad oraz opinii. Doradca podatkowy może również składać wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego. Tych uprawnień nie posiada z kolei licencjonowany księgowy.

 

Księgowy =  doradca podatkowy, tak czy nie?

biuro rachunkowe PoznańMogą w imieniu płatników prowadzić księgi podatkowe dla potrzeb ewidencji podatkowej. Może również udzielać porad w tym zakresie. Biuro rachunkowe, tak jak doradca podatkowy, może ponadto sporządzać deklaracje podatkowe bądź służyć tylko pomocą w tym zakresie. W tym więc aspekcie usługi biura rachunkowego oraz doradcy podatkowego się pokrywają. Doradca podatkowy może jednak również prowadzić w imieniu przedsiębiorców postępowania przed instytucjami Skarbowymi.
W tym jednak celu powinien otrzymać odpowiednie pełnomocnictwa. Zakres usług doradcy podatkowego zwiększa się również o możliwość sporządzania skarg do Sądów Administracyjnych. Co więcej po uzyskaniu niezbędnych pełnomocnictw doradca podatkowy może również reprezentować płatnika przed Sądem Administracyjnym.

 

O wysokiej jakości świadczonych usług

Najlepiej świadczy o tym certyfikat posiadany przez biuro rachunkowe. Certyfikat księgowy wydaje Minister Finansów. Taka osoba powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, powinna mieć wykupiona polisę OC. Konieczne jest również posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz ukończonej praktyki w księgowości. Praktyka ta powinna trwać co najmniej dwa lata. Przede wszystkim kandydat do certyfikatu księgowego powinien ukończyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

Usługi biura rachunkowego w obecnych czasach wykraczają daleko poza samą księgowość. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to podstawa. Biuro rachunkowe w Poznaniu coraz częściej zajmuje się prowadzeniem ewidencji pracowników, rozliczaniem ich czasu pracy czy sporządzaniem umów dotyczących nawiązania stosunku pracy. W niektórych przypadkach biura rachunkowe służą również pomocą przy wypełnianiu wniosków kredytowych a nawet są gotowe reprezentować płatnika przed bankiem. Biuro rachunkowe może również zajmować się analizowaniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dobrze gdy świadczone są również usługi z zakresu optymalizacji podatkowej. Wszystkie te czynności powinny służyć do zmniejszenia obciążeń podatkowych firmy wynikających z prowadzenia księgowości.